ریل نیوز – مدیا

دومین نمایشگاه ملی رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ( رصتا )

باحضور رسانه های آموزشی / نمایش خانگی / صدا محور برگزار میشود .

از عموم دعوت به عمل می اید تا از این نمایشگاه بازدید به عمل اورند .

مکان : مصلی امام خمینی ( ره )

زمان : 10 الی 12 دی ماه 1402

ساعت : 9:00 الی 18:00

آموزش ریلی

پیمایش به بالا