ریل نیوز – مدیا

افتتاحیه نمایشگاه حمل و نقل ریلی 1401

گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه حمل و نقل ریلی با حضور وزیر راه و شهرسازی
پیمایش به بالا