جواز راه آزاد چیست

 فرمي است که در هنگام اعزام وسائط نقليه ريلي از ايستگاههاي غير علائمي و ايستگاههاي علائمي (هنگام خرابي علائم ) صادر گرديده و به منزله مجوز حرکت تا ايستگاه بعدي  مي باشد. وسايط نقليه زوج : به وسايط نقليه اي كه حركت آنها همراه با افزايش كيلومتر خط از مبدا حرکت بوده اطلاق می گردد. …

جواز راه آزاد چیست ادامه »