استارت لکوموتیو جنرال موتور GM

در این ویدیو مشاهده میکنید چطور یک لکوموتیو را استارت میزنند و روشن میکنند .